RELX Essential Starter Kit (černý, mentol)

Značka: RELX

Vaporizér Essential ve výhodném balení.
V modré barvě, to je elegance, styl a dokonalý požitek z vapování a 1x mentolová náplní RELX Pod Pro. Nenápadné zařízení je výsledkem mnohaletého vývoje, moderní technologie zaručují bezproblémové fungování a minimální nároky na údržbu.

Důležité: Nezapomeňte si objednat také RELX Pody!

Dostupnost Skladem (4 ks)
249 Kč
RELX Essential Starter Kit (černý, mentol)
Značka: RELX

Obsah balení:

  • 1× zařízení RELX Essential
  • 1× nabíječka Type-C Cable 
  • 1× uživatelská příručka (manuál)
  • 1x RELX Pod - Menthol Plus (mentolová)

Menthol Plus pro dokonalé osvěžení. Chladivé a silné od prvního do posledního potáhnutí.

Více o vaporizéru Essential:

 • Kompatibilní s těmito pody: RELX Pod Pro a RELX Pod (nutno objednat zvlášť)
 • Barva: černá 
 • Kovové zpracování
 • Velmi příjemný a elegantní design
 • Velmi odolný proti úniku náplně
 • Nabito za cca 40 minut
 • Ergonomický náustek 
 • Kapacita baterie: 350 mAh (průměrnému kuřákovi vydrží na celý den)
 • Technologie Super Smooth™ zajišťuje minimální zahřívání elektronické cigarety, tichý chod a okamžitou aktivaci na základě pouhého potažení 

 

 

Vyberte si tu pravou chuť pro každou chvíli.

Nezapomeňte, že zařízení Essential a pody (náplně) se vždy kupují zvlášť. Klikněte sem a omrkněte nabídku. 

RELX PŘÍRUČKA UŽIVATELE

 

 #ShowMore# 

 

TYTO POKYNY Sl POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


Návykovost a toxicita
U výrobků obsahujících nikotin je nikotin vysoce návykovou látkou a může vést k závislosti na něm.


Kontraindikace a specifické rizikové skupiny
Aerosol z elektronické cigarety představuje riziko pro vaše zdraví. Místní zákony a předpisy upravují minimální věk pro nákup a používání tohoto výrobku. Tento výrobek by neměli používat:
Nezletilí (příslušný zákonný věk naleznete v místních právních předpisech - tedy osoby osoby mladších 18 let). Vystavení nikotinu během dospívání může poškodit vývoj mozku a může ovlivnit učení, paměť a pozornost. Užívání nikotinu v dospívání může také zvýšit riziko budoucí závislosti. Děti a dospívající by za žádných okolností neměli výrobek RELX používat
Těhotné nebo kojící ženy. Nikotin může způsobit vrozené vady dítěte nebo poškodit reprodukční zdraví
Kdokoli s již existujícími zdravotními problémy. Nikotin může zvýšit tepovou frekvenci a krevní tlak a může zvýšit zdravotní rizika u jedinců se srdečními potížemi, včetně srdečních onemocnění, hypertenze neboli vysoký krevní tlak může zhoršit průběh onemocnění u osob s cukrovkou a dalšími chronickými onemocněními. Výrobek nepoužívejte, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním, máte vysoký krevní tlak, cukrovku, onemocnění plic, rakovinu nebo srdeční a cévní onemocnění. Alergici. Náplně do elektronické cigarety RELX jsou vyráběny z propylenglykolu, rostlinných složek získaných z tabáku, ovoce, koření a dalších rostlinných látek. Výrobek může u osob s určitými alergiemi vyvolat alergickou reakci nebo jiné potíže.
Osoby s respiračním onemocněním. Odpařený aerosol, který tento výrobek vytváří, může způsobit nebo zhoršit respirační nebo jiná onemocnění, která jsou v některých případech nezvratná. Před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem.
Nekuřáci. Tento výrobek není určen k použitím osobami, které nikdy nekouřily nebo neužívaly nikotinové výrobky, nebo které již přestaly tabák nebo nikotinové výrobky používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud máte v anamnéze zánět jícnu hiatovou kýlu neobo refluxní chorobu jícnu (CERD). Aerosol, který tento výrobek vytváří, může uživatele a přítomné osoby vystavit škodlivým látkám, včetně těžkých kovů, těkavých organických sloučenin a ultra jemných částic, které můžete vdechnout hluboko do plic.

Možné nepříznivé účinky

 • Podráždění úst a krku
 • Kašel
 • Zvýšený odpor dýchacích cest
 • Možné nepříznivé účinky
 • Podráždění úst a krku
 • Kašel
 • Zvýšený odpor dýchacích cest
 • Zvýšený krevní tlak
 • Zvýšená tepová frekvence
 • Zvracen
 • Nevolnost
 • Bolesti hlavy
 • Závrať
 • Bolest břicha

Pokud se u vás vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jakékoli možné nežádoucí účinky, které nejsou v teto příručce uvedeny, okamžitě
přestaňte výrobek používat. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají! i po ukončeni používaní výrobku, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotnickým odborníkem.

První pomoc

Tento výrobek obsahuje roztok nikotinu. Kontakt s pokožkou nebo očima muže způsobit podrážděni. Veškeré části pokožky, které přijdou do styku s e-kapalinou, důkladně omyjte vodou. Při zasažení oči je vypláchnete vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchnete ústa a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že vyhledáte lékařskou pomoc, mějte u sebe nádobku výrobku nebo štítek výrobku.

 

Obecné použiti a údržba

Skladování
Elektronickou cigaretu RELX skladujte na chladném, suchém a tmavém místě a při pokojové teplotě 21-25 °C/70-77 °F. Pro optimální kvalitu se doporučuje kapsli spotřebovat do 15 dnů od otevření. Kvalita e-kapaliny a použití kapsle s e-kapalinou podléhá podmínkám prostředí, Včetně tlaku vzduchu a teploty.

Dobu použitelnosti výrobku naleznete na https://relxnow.com/pages/faq

 

Dopad na životní prostředí

E-kapalina se skládá z několika složek, které jsou citlivé na změny teploty, tlaku a další podmínky prostředí. Skladujte ji zacházejte s ní opatrně s cílem předejit únikům nebo změnám kvality. Pro optimální kvalitu kapsli používejte v rozmezí 15-30 °C /59-86 °F. Byla-li kapsle vystavena extrémnímu teplu nebo chladu, doporučuje se ji před použitím zahřát na pokojovou teplotu.

Kondenzace

Během používání výrobku si můžete občas všimnout kondenzace na vnější strany kapsle v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Nejedná se o únik, lze ji setřít. I když není důvod k obavám, při vdechovaní může byt občas slyšet slabý praskavý zvuk. Pouhým lehkým zatřesením kapsli se tohoto problému zbavíte.

Letecká přeprava
Mezinárodni organizace pro civilní letectví (ICAO) zakázala používaní tohoto výrobku v letadle a zakázala přepravu elektronických cigaret v odbavených zavazadlech. Při cestovaní byste měli tento výrobek mít v příručním zavazadle. Měl by být uložen způsobem zabraňujícím nechtěné aktivaci a měl by zůstat mimo dosah hořlavých předmětů. Během cestovaní by kapsle s e-kapalinou měly být uloženy v uzavřeném obalu a mimo dosah ostatních věci, protože nízký tlak uvnitř letadla může usnadnit její unik. Dojde-li k takovému úniku, vyčistěte kapsli bavlněným tamponem a malým množstvím izopropylalkoholu a před použitími nechejte vyschnout. Všimnete-li si trvalého úniku e-kapaliny z kapsle, okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis.

Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte

Tento výrobek nevyžaduje demontáž. Upozorňujeme, že demontáž tohoto výrobku povede ke ztrátě záruky zařízení a výrobku, VIZ stránka http://www.relx.cz/obchodni-podminky/

Nekombinujte s jinými výrobky

Zařízení RELX a náplně RELX jsou určeny ke společnému použití. Výrobky RELX nepoužívejte společné se zařízeními, kapslemi ani e-kapalinou od jiných výrobců
výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah děti a domácích zvířat. Nikotin je toxicky. Dojde-li k požitím jakékoli časti zařízeni nebo jakéhokoli množství e-kapaliny, vypijte vodu pro její zředění a vyhledejte lékařskou pomoc. Zamezte kontaktu očima a pokožkou Fyzický kontakt s kapalinami obsahujícími nikotin nebo jejich přímé požiti může způsobit zdravotní potíže nebo podrážděni. Dojde-li ke kontaktu e-kapaliny s očima, okamžitě ji důkladně několik minut oplachujte a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li ke kontaktu e-kapaliny s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchnete a osušte.

Vdechujte správně

Z náustku zařízení potahujte jemně, abyste nevdechovali velké množství páry nebo e-kapaliny. Zařízení používejte vždy ve svisle nebo téměř svislé poloze, Nepoužívejte zařízení v horizontální poloze, protože jakékoli převrácení kapsle by mohlo mít za následek pokles hladiny e-kapaliny pod odpařující se složku, což by mohlo kapsli s e-kapalinou škodit.

Kdy RELX Pody vyměnit

Pody RELX jsou navrženy tak, aby viditelně ukazovaly množství zbývající e-kapaliny. Jsou-li Pody prázdné, vymněte je.


DULEŽITÁBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BZEPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A TYTO POKYNY SI PROČTETE A UCHOVEJTE

Bezpečnostní upozornění a pokyny obsažené v tomto dokumentu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, ke kterým muže dojít. Při používaní nebo údržbě jakéhokoli osobního elektronického výrobku je třeba postupovat opatrně, Pro snížení rizika poranění používejte tento výrobek vždy v souladu s pokyny výrobce.

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ BĚHEM POUŽĪVÁNÍ MŮŽE ZPBŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ A POTENCIÁLNĚ ZPŮSOBIT POŽÁR, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. PŘEČTETE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UVEDENÉ NIŽĚ A DODRŽUJETE JE. NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ JSOU ZALOŽENA NA „BEZPEČNOSTNÍCH NORMÁCH ULI642 (LITHIOVE BATERIE)" A

IEC 62133-2, SEKUNDÁRNÍ ČLÁNKY A BATERIE OBSAHUJÍCÍ ALKALICKÉ NEBO JINÉ NEKYSELÉ ELEKTROLYTY – BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PŘENOSNÉ UZAVŘENÉ SEKUNDÁRNÍ LITHIOVÉ ČLÁNKY A BATERIE Z NICH VYROBENÉ PRO POUŽITÍ V PŘENOSNÝCH ZAŘÍZENÍCH-ČÁST 2: LITHIOVÉ SYSTÉMY

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA PŘENOSNÉ UZAVŘENÉ SEKUNDÁRNÍ
LITHIOVÉ ČLÁNKY A BATERIE Z NICH VYROBENÉ, PRO POUŽITÍ V PŘENOSNÝCH ZAŘIZENÍCH-ČAST 2: LITHIOVE SYSTÉMY".

Provoz
Při používání tohoto výrobku nebo manipulaci s ním buďte opatrní. Jedná se výrobek potřební elektroniky, který obsahuje kov, baterii a citlivou elektroniku. Zařízeni můžete poškodit, pokud jej upustíte, spálíte, prorazíte, zmáčknete nebo vystavíte tekutinám. Mate-li podezření, že je zařízeni nebo baterie zařízeni poškozena, okamžitě přestaňte zařízeni používat a kontaktujte náš zákaznický servis. Baterie Vestavěná lithium-iontová baterie je
znovu dobíjecí a není určena k vyjmutí ani výměně uživatelem. NEDEMONTUJTE zařízeni ani nevyjímejte baterii sami; takové odstraněni ruší záruku zařízeni a výrobku. Vyjmuti baterie muže způsobit jiskření, přehřátí muže způsobit požár, výbuch nebo únik škodlivých látek. Máte-li podezření na poškozeni baterie, neprodlené kontaktujte náš zákaznicky servis.
Vyvarujte se kontaktu zařízení vysokými teplotami, nevystavujte ho ohni. Zařízení neumisťujte do blízkosti přímých zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani do prostředí vysokými teplotami (nad 60 °C/ 140 °F). Kontakt s vysokou teplotou poškodí baterii, což způsobileji poruchu a může vést k požáru, výbuchu nebo úniku škodlivých látek. Lithium-iontová baterie začne při zahřátí nebo spálení hořet a/nebo exploduje vyvarujte se elektrickému přetížení zařízení i lithium-iontová baterie uvnitř zařízení jsou konstruovaný tak, aby vydržely určitý nabíjecí proud (viz příručka k výrobku). Vystaveni zařízeni proudu přesahujícímu toto maximum muže způsobit rychlé zahřátí baterie a zařízeni a může vest k přehřátí zařízení a připadne k vznícení.

Toxické vystavení
Lithium-iontové baterie obsahuji žíravé a toxické sloučeniny. Je-li baterie fyzicky poškozena nebo propíchnuta, vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima a okamžitě ji zlikvidujte. Dojde-li k zasažení očí nebo kůže látkou obsaženou v baterii, okamžitě zasažené místo důkladné opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se vystaveni kapalinám Tento výrobek není vodotěsný a neměl by zvlhnout ani by neměl být vystaven tekutinám. Zařízeni nenamáčejte nevystavujte velkému množství tekutin, Včetně vody, mořské vody a nápojů. Údržba baterie během dlouhodobého skladováni Neplánujete-li delší dobu zařízeni používat, doporučujeme baterii dobít alespoň jednou za šest měsíců. Pokud Se baterie nenabije do šesti měsíců, může dojit ke ztrátě elektrické kapacity, což snižuje výkon baterie. Nepoužívejte poškozená zařízeni Naznamenáte-li jakoukoli neobvyklost ve vzhledu nebo funkci vašeho zařízen, zejména fyzické poškozeni, deformaci, nafouknutí baterie nebo únik kapaliny, Okamžitě přestaňte zařízeni používat a Kontaktujte náš zákaznicky servis.

ODMITNUTÍ ODPOVEDNOSTI

S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH ZÁRUK OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE NEPOSKYTUME ANI NEPŘEDPOKÁDÁME ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRTÉNÍ ÚČEL. ZÁRUKY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÉ V TÉTO PŘRUČCE SE NEVZTAHUJÍ NA VÝROBEK, KTERÝ NESPLŇUJE ZÁRUČNÍ PODMINKY KVŮLI NESPRÁVNÉMU POUŽITÍ (ZEJMÉNA NESPRÁVNÁ INSTALACE, NESPRÁVNÉ POUŽITÍ, POUŽITÍ PŘI NEDODRŽENÍ POKYNŮ UVEDENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE, POUŽITÍ SPOLEČNÉ S JINÝMI SOUČÁSTMI A/NEBO VÝROBKU, SLOUČENÍ S JINO. SMĚSI A/NEBO NEHODA PŘI OPRAVE), ZNEUŽITÍ NEBO ÚPRAVĚ NEBO JAKOUKOLIV OSOBOU

Doplňkové parametry

Kategorie: RELX Essential
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.088 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: